Бактеріологічна лабораторія

Бактеріологічна лабораторія КНП «МПЦ» ХМР  обслуговує всі відділення акушерського стаціонару, неонатологічного стаціонару та консультативну поліклініку.

            Лабораторія працює в одну зміну з 800-1400 шість днів у тиждень. У вихідні та святкові дні відбір та первинний посів для бактеріологічних досліджень проводиться на двох забірних пунктах, організованих в обох корпусах.

У лабораторії працюють:

  • З вищою освітою – 2 особи
  • З середньо-спеціальною освітою – 5 осіб
  • Молодших медичних сестер – 2 особи.

Співробітники бактеріологічної лабораторії мають наступні кваліфікаційні категорії:

  • Зав.бак.лабораторією Донцова В.В. – вища категорія по клінічній бактеріології;

Лікарі-бактеріологи:

  • Усова Л.К. – перша категорія по клінічній бактеріології.

Бактеріологи:

Лаборанти з бактеріології:

  •  Чечєнєва Л.А. – вища категорія по клінічній бактеріології;
  • Фролова І.В. – вища категорія по клінічній бактеріології;
  • Польова К.О. – вища  категорія по клінічній бактеріології;
  • Андрієнко А.В. – вища категорія по клінічній бактеріології;
  • Горобець А.Г. –  друга категорія ;

Бак. лабораторія акредитована МОЗ України 24 грудня 2013 року,  має  дозвіл на право роботи з мікроорганізмами 3-4 груп патогенності № 10-15.

            Усі види бактеріологічних досліджень проводяться відповідно до «Переліку основної нормативної документації по бактеріологічній діагностики і лабораторному контролю для лабораторій лікувально-профілактичних закладів» від 22.01.2001 р.

Робота бак. лабораторії направлена на профілактику внутрішньолікарняних інфекцій і здійснюється відповідно Наказів № 234, 236  та згідно з планом на рік.

Проводяться наступні бактеріологічні дослідження:

1. Дослідження по санітарно-бактеріологічному контролю у відділеннях.

2. Дослідження по клінічній бактеріології:

а) дослідження на мікрофлору клінічного матеріалу та визначення чутливості виділених мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів;

б) дослідження на кишкову групу інфекцій;

в) дослідження на дифтерію;

г) дослідження на патогенний стафілокок.

д) дослідження грудного молока на мікрофлору;

е) дослідження крові на стерильність;

ж) дослідження ліквору на стерильність;

3) дослідження випорожнень на дисбактеріоз.

3. Дослідження по внутрішньолабораторному контролю за якістю  текучої дезинфекції, якістю поживних середовищ, станом повітря у боксах, стерильністю лабораторного посуду,  якістю роботи автоклавів у лабораторії.

Санітарно-бактеріологічні дослідження

            З метою профілактики ВЛІ в відділеннях ХМПЦ згідно з дійсними нормативними документами бак. лабораторія проводить моніторинг видового складу і біологічних властивостей мікроорганізмів, циркулюючих на об’єктах зовнішнього середовища і бак. контроль за якістю протиепідемічних заходів.

Дослідженнями охвачені всі відділення ХМПЦ щомісячно, згідно плану-графіку виходу у відділення

У лабораторії щонеділі здійснюється  контроль за якістю повітря, матеріалів,  інструментарію, операційного поля та рук бригади на стерильність, щомісяця молочних сумішей та розчинів для годування новонароджених а також контроль за якістю роботи автоклавів в ЦСВ .

Лабораторна діагностика повітряно-крапельних інфекцій

            З профілактичною метою бак. лабораторія здійснює обстеження на носійство патогенного стафілококу вагітних жінок.  При позитивних знахідках,  після санації проводиться контрольне обстеження вагітних.

З профілактичною метою здійснюються дослідження дітей на дифтерію, які переводяться із неонатологічного стаціонару у інші заклади,

Дослідження на кишкову групу інфекцій

На патогенні ентеробактерії з профілактичною метою обстежуються новонароджені діти, які поступають  у неонатологічний  стаціонар та переводяться в інші заклади та ЛПЗ , а також  особи (матері) по догляду за дітьми у неонатологічному стаціонарі, з діагностичною метою (випорожнення на дисбактеріоз) .

            З метою профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, отримані в процесі мікробіологічних досліджень результати щоденно співробітниками бак. лабораторії заносяться в базу даних аналітичної комп’ютерної програми WHONET , за допомогою якої проводиться моніторинг видового складу та профілей резистентності мікроорганізмів, які виділяються у новонароджених, які поступають на лікування в неонатологічний стаціонар.