КАФЕДРА ПЕРИНАТОЛОГІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

Завідувач кафедри, д.мед.н., професор О.В. Грищенко

Кафедра перинатології, акушерства і гінекології (1981-1991 рр. – кафедра акушерства і гінекології № 2; 1991-2011 рр. – кафедра перинатології та гінекології) була заснована в Українському інституті удосконалення лікарів у 1981 р. на базі щойно відкритого міського пологового будинку № 4. Її засновником і першим завідувачем був доцент М.А.Зайцев. З 1983 до 1994 р. кафедру очолювала д.мед.н., професор О.В. Осадча.

З 1994 р. кафедру очолює Ольга Валентинівна Грищенко – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.  Професорсько-викладацький склад кафедри: завідувач – Академік технологічної академії науки України, д.м.н., професор Грищенко О.В.; професор, д.м.н. Карпенко В.Т.; доцент, д. м. н. Лахно І.В., доценти, к.м.н.: Дудко Л.В., Ромаєва В.П., Демченко О.Б., Бобрицька В.В., Дудко В.Л., Железняков О.Ю., Коровай С.В., Сторчак Г.В.; асистенти, к.м.н.: Пак С.О., Струк Т.А., Неєлова О.В.

Основною вищою навчальною діяльністю є проведення післядипломної освіти для лікарів акушерів-гінекологів. Воно передбачає проведення циклів передатестаційної підготовки, тематичного удосконалення, стажування та спеціалізації за фахом «Акушерства та гінекологія» і «Дитяча гінекологія». На кафедрі проводяться наступні цикли тематичного удосконалення: «Актуальні питання гінекології дітей та підлітків» (для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів), «Ведення фізіологічної вагітності» (для лікарів загальної практики – сімейної медицини), «Ендокринологія в акушерстві та гінекології» (для лікарів акушерів-гінекологів, ендокринологів), «Перинатальна охорона плоду» (для лікарів акушерів-гінекологів), «Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я» (для лікарів акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів), «Сучасні перинатальні технології»  (для лікарів акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини), «Сучасні проблеми медичної допомоги вагітним в умовах жіночої консультації» (для лікарів акушерів-гінекологів). Проводяться виїзні цикли в ряд областей України (Кіровоградська, Черкаська, Вінницька, АРК та інші). Постійно розширюються та впроваджуються нові педагогічні форми завдяки досягненням співробітників кафедри, використанню сучасних технологій і комп’ютерного обладнання, впроваджуються дистанційні форми навчання.

На кафедрі постійно проводиться навчання українських та зарубіжних (із країн Азії, Близького Сходу, Африки, СНД) лікарів у інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі за фахом «Акушерство та гінекологія».

Кафедра з 2000 р. є опорною і проводить досить велику методичну роботу. Так, співробітники кафедри постійно приймають участь у підготовці нових методичних матеріалів до циклів ТУ, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з грифом МОЗ України. Колектив кафедри постійно бере участь у складанні комп’ютерної програми КРОК-3, клінічних протоколів акушерсько-гінекологічної допомоги МОЗ України та активно втілюють їх в лікувальну роботу. Щорічно публікується всередньому 25 статей у періодичній літературі та збірниках, робиться близько 35 доповідей на регіональних, обласних і міжнародних конференціях, засіданнях, конгресах, звітах.

На кафедрі постійно виконується наукова робота. З 2010 р. до 2015 р. виконується планова НДР за темою «Особливості лікування і профілактики патологічних станів у прегравідарний період і в період гестації, та шляхи їх корекції», що тісно пов’язана із впровадженням Національної програми «Репродуктивне здоров’я нації» (2010-2015 рр.).

Наукова робота колективу спрямована на розробку нових методів діагностики і лікування ускладнень вагітності та деяких форм гінекологічної патології. Продовжуються дослідження з вивчення патогенезу і лікування анемії у вагітних, вивчаються особливості ведення вагітних при материнсько-плодовій інфекції (хламідіози, кольпіти, багатоводдя та ін.), невиношуванні вагітності, фетоплацентарної дисфункції, застосування ультразвукової діагностики при виявленні патологій, подальше використання лазерної хірургічної техніки. Окремим науковим напрямком є вивчення особливостей стану сполучної тканини в нормі та при патології репродуктивної системи жінки.

Співробітниками кафедри виконується 4 докторські та 2 кандидатські дисертаційні роботи. Українськими пошукачами виконується 5 кандидатських дисертацій, іноземними аспірантами – 2.

Зав. кафедри приймала участь у роботі XII Всесвітнього Європейського конгресу з гінекологічної ендокринології (2005 р.), Міжнародному семінарі по фітотерапії при гінекологічних розладах (2005 р.), Стамбульській II конференції лікарів-професіоналів (2006 р.), Паризькому Х слуханні асоціації акушерів-гінекологів (2006 р.), Німецькій конференції фахівців з питань гомеопатії (2009 р.), Конференції з питань фітотерапії в акушерстві та гінекології «Новые лечебно-диагностические технологии в гинекологии» (2010 р.), 14th World Congress of Gynecological Endocrinology II Congresso ISGE Italia Firenze (2010 р.), 16th World Congress of Pediatric and Adolescent Gynecology (2010 р.), у роботі Європейського конгресу з гінекологічної ендокринології, Флоренція, Італія (2011 р.), міжнародній конференції з питань гомеопатичної медицини, Майорка, Іспанія (2011 р.), Європейському конгресі «Версії та контраверсії в акушерстві», Париж, Франція (2011 р.), The World Congress on Building Consensus in Gynecology, Infertility and Perinatology, Barcelona, Spain (2012 р.), 12th Congress of the European Society ot Contraception and Reproductive Health. Myths & misconceptions versus evidence, Athens, Greece (2012 р.).

Кафедра розташована на базі КЗОЗ «Харківський міський перинатальний центр» (ХМПЦ). Загальна кількість ліжок в стаціонарах ХМПЦ – 220: у гінекологічному відділенні – 70, акушерському відділенні – 150 ліжок. Співробітники кафедри постійно виконують велику лікувально-консультативну роботу на клінічній базі, по районах області, а також у Кіровоградській та Луганській областях. Співробітниками кафедри щорічно здійснюється до 7000  консультацій у стаціонарі, 3500 – у жіночій консультації, виконується близько 1500 операційних втручань та 300 асистенцій. Наукові розробки, створені викладацьким складом кафедри, постійно впроваджуються у практичну діяльність ХМПЦ та профільних закладах Харкова.

На кафедрі проводиться велика громадська робота. Перспективні напрямки своєї подальшої роботи кафедра бачить у більш широкому наближенні всіх форм учбового процесу до початкових структур охорони здоров’я.