Відділення екстрагенітальної патології

Відділення екстрагенітальної патології є структурним підрозділом КНП «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради. Відділення створене в 2012 р. для надання спеціалізованої медичної допомоги вагітним жінкам, що мають соматичну патологію. Лікарі відділення надають допомогу жінкам не лише при фізіологічній течії вагітності і пологів, але і при ускладненнях.

У складі відділення працюють: зав. відділенням, три лікарі ординатори, лікар терапевт, лікар кардіолог, лікар ендокринолог.

У відділення здійснюється госпіталізація вагітних високого ризику з міста Харкова і деяких районів Харківської області, для обстеження, лікування і підготовки до розродження, надання хірургічної допомоги при акушерській патології.

Відділення розраховане на 30 ліжок. Діяльність відділення регламентується наказами МОЗ України та наказами ДОЗ Харківської міської ради.

Основні завдання відділення екстрагенітальної патології:
– Зниження материнської і перинатальної захворюваності і смертності за рахунок адекватного своєчасного обстеження, лікування і розродження вагітних із застосуванням сучасних технологій.
– Надання цілодобової висококваліфікованої, спеціалізованої допомоги вагітним жінкам.
– Госпіталізація і динамічне спостереження вагітних з екстрагенітальною патологією з урахуванням особливостей вагітності.
– Профілактика, діагностика і лікування ускладнень вагітності, а також інших супутніх захворювань.
– Забезпечення профілактики рецидивів захворювань і ряду ускладнень вагітності.
– Підготовка вагітних до пологів, до природного грудного вигодовування.
– Ведення облікової і звітної документації і надання звітів про діяльність, що стосується здійснення акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам в період вагітності в установленому порядку.

Функції відділення:
1) Надання цілодобової діагностичної, лікувальної допомоги переважно найбільш важкому контингенту вагітних жінок, забезпечення своєчасного надання їм спеціалізованої медичної допомоги при виявленні ускладнень.
2) Організація і забезпечення у відділенні режиму і якості лікувльно-діагностичного процесу на основі затверджених клінічних протоколів і стандартів медичної допомоги.
3) Використання і впровадження в діяльність відділення сучасних медичних технологій профілактики, діагностики і лікування, спрямованих на зниження материнської і перинатальної захворюваності і смертності.
4) Забезпечення медико-психологічної і соціально-правової підтримки вагітним жінкам.
5) Організація і проведення санітарно-просвітницької діяльності серед пацієнток відділення, пропаганда здорового материнства і дитинства (питання фізіології вагітності, розвитку плоду і новонародженого, режиму післяпологового періоду, функції лактації та ін.), поширення знань в області громадської і особистої гігієни, з урахуванням особливостей організму жінки.
7) Участь в статистичному моніторингу і аналізі материнської, перинатальної, дитячої смертності.

Основні напрями роботи відділення:
– Надання спеціалізованої медичної допомоги вагітним з екстрагенітальною патологією:

1. Захворювання системи кровообігу:

– серцева недостатність II А ст., або вище (незалежно від причини);
– вроджені та придбані вади серця;
– опероване серце;
– порушення серцевого ритму і провідності;
– гіпертонічна хвороба I – III ст.;
– хвороби міокарду (міокардит, кардіомиопатії та ін.);
– інфекційний ендокардит;
– хвороби вен з тромботичними ускладненнями;
– ревматизм, активна фаза.

2. Хвороби сечостатевої системи:

– гостра або хронічна ниркова недостатність (незалежно від причини;
– гломерулонефрит;
– ушкодження (травми) органів сечовидільної системи під час вагітності;
– сечокам’яна хвороба, вади розвитку сечостатевої системи або інша патологія.

3. Ендокринні захворювання, порушення живлення і обміну речовин :

– цукровий діабет (передгестаційний і гестаційний);
– хвороби надниркових залоз;
– захворювання щитоподібної залози з порушенням функції;
– нецукровий діабет;

4. Захворювання органів дихання:

– дихальна недостатність І-II ст. або вище (незалежно від причин);
– бронхоектатична хвороба;
– бронхіальна астма II – IV ст;
– стан після операції на легенях;

5. Захворювання органів травлення:

– гостра або хронічна печінкова недостатність (незалежно від причин);
– портальна гіпертензія;
– цироз печінки;
– гостра жирова дистрофія печінки;
– хронічний активний гепатит неінфекційної етіології;
– хвороба Вильсона;
– холестаз вагітних;
– облітеруючий ендофлебіт печінки (синдром Бадда-Киари);
– спадкова гіпербілірубінемія;
– ускладнений калькульозний холецистит;
– постхолецистектомічний синдром;
– хронічний панкреатит у фазі загострення;
– хвороби оперованого шлунку;
– неспецифічний виразковий коліт у фазі загострення; хвороба Крону;
– діафрагмальна грижа;
– оперована кишкова непрохідність під час вагітності.

6. Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини:

– анкілоз кульшових суглобів;
– артрити різної етіології;
– природжений вивих кульшового суглоба (одно – і двосторонній);
– переломи кісток тазу і хребта в анамнезі;
– сколіоз або кіфосколіоз III – IV ст.;
– спондилоартроз анкілозуючий;
– хондродисплазии;
– хондропатии;
– системний червоний вовчак;
– системна склеродермія;
– ревматоїдний артрит;
– остеомієліт.

7. Хвороби нервової системи:

– епілепсія;
– міопатія;
– міастенія;
– сирингомієлія;
– розсіяний склероз;
– стан після травм голови або хребта.

8. Хвороби крові і кровотворних органів:

– гемолітична, апластическая і інші види анемій;
– коагулопатії;
– лейкоз;
– лімфогранулематоз;
– ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура;
– тромбоцитопатії.

У відділенні здійснюється:
– ведення вагітності, ускладненої загрозою переривання
– ведення вагітності у пацієнток з преекслампсією різної міри вираженості
– ведення вагітності і підготовка до пологів при Rh – і ABO -сенсибилизации
– ведення вагітності при різних захворюваннях крові матері
– ведення багатоплідної вагітності
– ведення вагітності, що настала після екстракорпорального запліднення
– ведення вагітності за наявності рубця на матці після операції кесарева розтина або консервативної міомектомії
– ведення вагітності при патології прикріплення плаценти
– ведення вагітності при неправильному положенні плоду
– ведення вагітності при внутрішньоутробній затримці розвитку плоду, плацентарній дисфункції, мало- і багатоводді
– ведення вагітності при дистресу плоду різного генезу
– ведення вагітності з міомою матки
– обстеження вагітної, внутрішньоутробного стану плоду з використанням сучасних методів діагностики
– діагностика аномалій розвитку плоду
– розробляються плани ведення пологів залежно від акушерської ситуації
– проводиться підготовка і планове розродження шляхом операції кесарева розтина
– комплексне обстеження із залученням фахівців-консультантів (невролога, терапевта, кардіолога, ендокринолога, анестезіолога).


Відділення оснащене сучасним устаткуванням, що дозволяє своєчасно діагностувати такі захворювання плоду, як дистрес, внутрішньоутробна затримка зростання плоду, вроджені аномалії розвитку. У відділенні широко застосовуються інструментальні методи діагностики – допплерометрія, кардіотокографія, УЗД. Фахівцями відділення щодня проводяться операції кесарева розтина у пацієнток з важкою акушерською і екстрагенітальною патологією як в плановому, так і в екстреному порядку.

У відділенні є апарат КТГ, що дозволяє здійснювати спостереження за станом внутріутробного плоду при синдромі затримки розвитку плоду, плацентарної дисфункції. Обстеження у відділенні проводиться сучасними методами: ультразвукова діагностика, кардіотокографія, клініко-лабораторне обстеження, обстеження на гормони, інфекції, які передаються статєвим шляхом.

Вагітні у відділенні знаходяться в комфортабельних 1-на і 4-х місцевих палатах, оснащених телевізорами, душовими кабінами і туалетами.

Методики вживані у відділенні:

Визначення стратегії і тактики лікування вагітних жінок з хворобами системи кровообігу відповідно до оцінки ризику за функціональними класами.
Застосування сучасних методик лікування захворювань печінки і жовчновивідних шляхів.
Залучення профільних фахівців для консультування важких пацієнтів.
Призначення медикаментів з урахуванням класифікації FDA.

У разі виникнення ситуацій, що вимагають консультації фахівцями, що не входить до складу Центру, ми запрошуємо лікарів з інших лікувальних установ. Це дозволяє нам вести вагітність у пацієнток з будь-якою екстрагенітальною патологією в умовах Перинатального центру. Усі лікарі відділення мають високий професіоналізм і мають вищу і першу кваліфікаційні категорії.