Відділення акушерського стаціонару
 • Консультативна поліклініка
 • Відділення ранніх термінів вагітності та медицини плода.
 • Відділення патології вагітних
 • Відділення екстрагенітальної патології
 • Пологовий блок
 • Акушерсько-фізіологічне відділення № 1
 • Акушерсько-фізіологічне відділення № 2
 • Гінекологічне відділення №1
 • Гінекологічне відділення №2
 • Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
 • Клініко-діагностична лабораторія
 • Відділення ультразвукової діагностики
 • Відділення новонароджених

Відділення раннього терміну вагітності та медицини плода.

фото зав

Распутько Олексій Олексійович
завідувач відділенням
лікар акушер-гінеколог першої категорії

Відділення раннього терміну вагітності і медицини плода з 1 лютого 2017 року організовано на 30 ліжок на підставі наказу Департаменту охорони здоров'я №543 від 08.11.2016. «Про оптимізацію структури ліжкового фонду КЗОЗ« ХГПЦ », і наказу № 68 від 31.01.2017« Про Відкриття відділення раннього терміну вагітності (22 - 28 тіжнів) та медицини плода ». Відділення розташоване на 3 поверсі акушерського корпусу і є структурним підрозділом Харківського міського перинатального центру.

Задачі відділення

- надання вагітним кваліфікаційної стаціонарної лікувально-діагностичної допомоги згідно з «нормативами надання стаціонарної акушерської, гінекологічної і неонатологічної допомоги»;
- лікування вагітних з істміко- цервікальної недостатністю (за допомогою хірургічної корекції і корекції песарії)
- впровадження в практику сучасних методів профілактики, діагностики та лікування ускладнень вагітності;
- забезпечення заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;
- організація та забезпечення спеціалізованої консультативної допомоги пацієнтам відділення;
- совершенствование организационных форм оказания медицинской помощи беременным;
фото орсб 1 фото орсб 2 фото орсб 3
Читати далі

Гінекологічне відділення з ліжками для дітей та підлітків

фото зав

Железняков Олександр Юрійович
кандидат медичних наук, доцент кафедри перинатології, акушерства і гінекології ХМАПО
завідувач відділенням
лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Комунальгого некомерційного підприємства “ Міський перинатальний центр” Харківської міської ради розпочало свою роботу о 1981 році у складі, щойно відкритого тоді, Пологового будинку №4 м. Харкова.

Відділення розраховане на одночасне стаціонарне лікування 30 паціентів з гінекологічнимі захворюваннями, жінок з обтяженим перебігом вагітності до 22 тижнів, породіль з ускладненнями пізнього післяпологового періоду. Окремо у гінекологічному відділенні виділено 5 ліжок для лікування дітей та підлітків з профільною патологією.

У відділенні 7 палат з 4 ліжками та 4 палати індивідуального перебування. Проведення капітальногоремонту дало змогу наблизити умови перебування хворих у стаціонарі до сучасних європейських вимог.

За період свого існування у відділенні пройшли лікування більш ніж 50 тисяч пацієнтів.

Накопчено величезний опит та навики у вирішуванні найскладніших проблем, пов’язаних з відновленням та покращенням репродуктивного здоров’я жінки, невиношування вагітності, вирішення проблем пубертатного періоду та корекції вікових змін в організмі жінки.

Основним завданням середнього та молодшого медичного персоналу гінекологічного відділення є створення лікувально-охоронного режиму для хворих з позитивним психо-терапевтичним ефектом, проведення медикаментозної терапії, виконання лікувальних процедур.

фото ГО2 1 фото ГО2 2 фото ГО2 3
Читати далі

Відділення патології вагітних

фото зав

Олійник Валерій Григорович
завідувач відділенням
лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Відділення патології вагітності є структурним підрозділом КНП «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради. Відділення існує з часу створення пологового будинку для надання спеціалізованої медичної допомоги вагітним жінкам, що мають патологію.

У складі відділення працюють: зав. відділенням, чотири лікарі ординатори, Вісім акушерок та щість молодших медичних сестер. Лікарі та медсестри відділення надають допомогу жінкам не лише при фізіологічній течії вагітності і пологів, але і при ускладненнях.

У відділення здійснюється госпіталізація вагітних високого ризику з міста Харкова і деяких районів Харківської області,а також з других регіонів України за бажанням жінок для обстеження, лікування і підготовки до розродження, надання хірургічної допомоги при акушерській патології.

Відділення розраховане на 35 ліжок. Діяльність відділення регламентується наказами МОЗ України та наказами ДОЗ Харківської міської ради.

Основні завдання відділення патології вагітності:
- Зниження материнської і перинатальної захворюваності і смертності за рахунок адекватного своєчасного обстеження, лікування і розродження вагітних із застосуванням сучасних технологій.
- Надання цілодобової висококваліфікованої, спеціалізованої допомоги вагітним жінкам.
- Госпіталізація і динамічне спостереження вагітних з патологією вагітності.
- Профілактика, діагностика і лікування ускладнень вагітності, а також інших супутніх захворювань.
- Забезпечення профілактики рецидивів захворювань і ряду ускладнень вагітності.
- Підготовка вагітних до пологів, до природного грудного вигодовування.
- Ведення облікової і звітної документації і надання звітів про діяльність, що стосується здійснення акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам в період вагітності в установленому порядку.

фото КП 1 фото КП 2 фото КП 3
Читати далі

Пологове відділення

Пологове відділення КНП «МПЦ» ХМР представлено 8 пологовими залами та операційним блоком. Всі пологові зали індивідуальні, оснащені функціональними ліжками, засобами релаксації пологів (фітболи, ванни, шведські стінки, килимки), необхідною апаратурою для стеження за станом породіллі та плоду.

Більш ніж 90% пологів проводяться за підтримкою партнерів.

Відділення укомплектоване співпрацівниками згідно штатного розпису.

Всі лікарі та акушерки мають вищу кваліфікаційну категорію. Регулярно вдосконалюють свої знання та навики.

Відділення забезпечено необхідними медичними засобами для надання невідкладної допомоги в повному обсязі.

На території пологового блоку знаходиться «Лікарняний банк крові» . В наявності такі лікарські засоби у випадку кровотечі, як карбетоцин, октаплекс, новосевен.

У відділенні відпрацьовані алгоритми надання допомоги в екстрених випадках.

Впроваджено регіонарну анестезію пологів.

Проводиться політика грудного вигодовування, спільного перебування матері та дитини, допомога родичів породіллі у післяпологовому періоді.

Щороку в КНП «МПЦ» ХМР народжується до 4500 немовлят.

фото Пологове відділення 1 фото Пологове відділення 2 фото Пологове відділення 3 фото Пологове відділення 4 фото Пологове відділення 5 фото Пологове відділення 6
Читати далі

Відділення екстрагенітальної патології

фото зав

Данилов Максим Павлович
завідувач відділення екстрагенітальної патології, лікар вищої кваліфікаціійної категорії

Відділення екстрагенітальної патології є структурним підрозділом КНП «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради. Відділення створене в 2012 р. для надання спеціалізованої медичної допомоги вагітним жінкам, що мають соматичну патологію. Лікарі відділення надають допомогу жінкам не лише при фізіологічній течії вагітності і пологів, але і при ускладненнях.

У складі відділення працюють: зав. відділенням, три лікарі ординатори, лікар терапевт, лікар кардіолог, лікар ендокринолог.

У відділення здійснюється госпіталізація вагітних високого ризику з міста Харкова і деяких районів Харківської області, для обстеження, лікування і підготовки до розродження, надання хірургічної допомоги при акушерській патології.

Відділення розраховане на 30 ліжок. Діяльність відділення регламентується наказами МОЗ України та наказами ДОЗ Харківської міської ради.

Основні завдання відділення екстрагенітальної патології:
- Зниження материнської і перинатальної захворюваності і смертності за рахунок адекватного своєчасного обстеження, лікування і розродження вагітних із застосуванням сучасних технологій.
- Надання цілодобової висококваліфікованої, спеціалізованої допомоги вагітним жінкам.
- Госпіталізація і динамічне спостереження вагітних з екстрагенітальною патологією з урахуванням особливостей вагітності.
- Профілактика, діагностика і лікування ускладнень вагітності, а також інших супутніх захворювань.
- Забезпечення профілактики рецидивів захворювань і ряду ускладнень вагітності.
- Підготовка вагітних до пологів, до природного грудного вигодовування.
- Ведення облікової і звітної документації і надання звітів про діяльність, що стосується здійснення акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам в період вагітності в установленому порядку.

фото ВЕГП 1 фото ВЕГП 2 фото ВЕГП 3
Читати далі

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

фото зав

Новікова Ольга Михайлівна
завідуюча відділенням анестезіології та інтенсивної терапії
лікар анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії

Важливий аспект діяльності сучасного медичного закладу є наявність добре оснащеної та професійно організованої роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Основним завданням ВА та ІТ є надання цілодобової ургентної допомоги пацієнтам (анестезіологічної, реанімаційної допомоги, проведення інтенсивної терапії, інтенсивного спостереження за вагітними, породіллям, а також хворим гінекологічного профілю). Відділення розраховано на 6 ліжок. У разі виробничої необхідності у ВА та ІТ можуть бути розгорнуті додаткові функціональні ліжка.


ВА та ІТ укомплектовано співробітниками згідно штатного розкладу:
- 12 лікарів( вищу кваліфікаційну категорію мають - 9 )
- Сестри-анестезистки - 11
- Сестри палат інтенсивної терапії - 9
- Молодший медперсонал - 5

В даний час відділення оснащено достатньою кількістю діагностичної і лікувальної апаратури, витратними матеріалами та медикаментами для надання допомоги на достатньому рівні та в повному обсязі згідно з сучасними вимогами. Штучна вентиляція легень здійснюється апаратами ШВЛ останнього покоління з використанням сучасним методик респіраторної підтримки та кращих інгаляційних анестетиків. Контроль за станом пацієнтів під час операції здійснюється за допомогою багатофункціональних моніторів, які дають змогу визначати рівень свідомості, рівень знеболення, серцево-судинний та респіраторний статус. Данні з моніторів доступні візуалізації. Операційні та палати інтенсивної терапії оснащені інфузійними насосами завдяки яким забезпечується стабільне плато концентрації анестетика в крові та відповідно гладкий перебіг та швидкий вихід з анестезії. Також інфузійні насоси активно використовуються в палаті інтенсивної терапії для цілодобового введення медикаментів, що продиктовано сучасними вимогами до введення анестезіолого-реанімаційної допомоги.

фото КП 1 фото КП 2 фото КП 3
Читати далі

Гінекологічне відділення №1

фото зав

Коровай Сергій Вікторович
кандидат медичних наук, доцент кафедри перинатології, акушерства і гінекології ХМАПО
завідувач відділенням
лікар акушер-гінеколог вищої категорії

фото ГО1 1 фото ГО1 2 фото ГО1 3
Читати далі

Відділення ультразвукової діагностики

фото зав

Ткачов Андрій Едуардович
завідувач відділенням
лікар ультразвукової діагностики вищої категорії

Відділення ультразвукової діагностики – це «очі» перинатального центру, а наосліп, як відомо, зробити можна небагато. Ультразвук дозволяє зазирнути всередину організму, а , отже, і в вагітну матку , та побачити на власні очі як себе почуває малюк. І, не просто як почуває, а як сформувалися його органи, чи немає вади розвитку, як функціонує плацента, чи достатньо навколоплідної рідини і, звичайно ж, відповісти на улюблені питання вагітних: «Хлопчик чи дівчинка?» « Чи є обвиття пуповини?» І ... «Що у нього ось тут?»

Ну, а якщо серйозно, то за рік у відділенні проводиться більше 70000 різноманітних ультразвукових досліджень вагітним, новонародженим та гінекологічним хворим. Тут вас зустрінуть 6 лікарів вищої категорії, закоханих у свою справу , які в минулому мають великий стаж роботи акушерами-гінекологами та неонатологами. Таким чином неоціненний клінічний досвід дозволяє вирішувати найскладніші діагностичні завдання. Цьому багато в чому сприяє сучасне діагностичне обладнання, що дозволяє виконувати європейські стандарти і діагностичні протоколи.

фото УЗИ 1 фото УЗИ 2 фото УЗИ 3
Читати далі

Акушерсько-фізіологічне відділення № 1

фото зав

Вервейко Тетяна Анатоліївна
кандидат медичних наук, завідуюча відділенням
лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Акушерсько-фізіологічне відділення № 1 (післяпологове) на 45 ліжок, розташоване на 3 і 4 поверхах. В своєму складі має палати сумісного перебування матері та дитини з можливістю вільного відвідування родичами. Палати у відділенні 1 або 2-х місні. 85% палат підвищеної комфортності: в палатах в наявності туалет, душ, холодильник, телевізор. Створення в палатах домашнього уюту допомагає зменшити вплив лікарняного середовища на породіллю.

Пріоритетом відділення є концепція доброзичливого ставлення до матері та дитини:
- ранній початок та підтримка грудного вигодовування;
- цілодобове сумісне перебування матері та новонародженого, заохочення матері вибрати ту позицію при грудному вигодовування, яка буде найбільш комфортною, як для неї, так і для дитини, сприяє тривалому та успішному вигодовуванню. Це забезпечує емоційний контакт та надає породіллі можливість висловлювати свої материнські почуття. Захищає новонародженого від інфекцій.
- підтримка у матері відчуття впевненості в собі: надання матері точної та вичерпної інформації протягом всього післяпологового періоду відносно її стану та стану новонародженого, придбані навичок якісного догляду та спостереження за дитиною підвищать відчуття впевненості в собі, а також нададуть можливість своєчасно звернутись за допомогою в разі необхідності.
- проведення консультування з питань планування сім’ї та догляду за дитиною після виписки.

При відсутності відхилень від фізіологічного перебігу післяпологового періоду породілля з новонародженим виписується на 2-3 добу додому, після кесаревого розтину на 5-6 добу.

фото акфиз1 1 фото акфиз1 2 фото акфиз1 3
Читати далі

Акушерсько-фізіологічне відділення № 2

фото зав

Полегаєва Ірина Григорівна
завідувач відділенням
лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Акушерсько-фізіологічне відділення № 2 розташоване на 1-ому поверсі акушерського корпусу Комунального некомерційного підприємства «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради.

Підрозділ, крім нормальних пологів, спеціалізується на веденні пологів високого ризику та передчасних пологів починаючи з 22 тижнів вагітності. Щорічно в відділення стають батьками 1500-1600 родин.

До послуг жінок представлені 7 прекрасно відремонтованих та оснащених пологових залів з усіма сучасними приладдями для комфортних та безболісних пологів. Вітаються партнерські та сімейні пологи –в якості підтримки в пологовому залі з майбутньою мамою можуть буди члени сім’ї або близькі до породіллі люди. Породілля може вибирати вільну позицію під час пологів та користуватись ванною чи душем, м’ячами, спеціальним стільцем для пологів. За бажанням жінки анестезіологи готові здійснити знеболювання пологів сучасними методами – шляхом епідуральної та спінальної анестезії. Під час пологів з породіллею постійно перебуває медичний працівник, який здійснює контроль за станом жінки та внутрішньоутробного плода.

Коли малюк з’являється на світ, його стан оцінює досвідчений лікар-неонатолог, а вразі необхідності допомогу здійснює бригада дитячих реаніматологів.

Перетин пуповини після закінчення пульсації пуповинних артерій, раннє прикладання до грудей одразу після пологів та сумісне перебування матері та дитини з моменту народження та до виписки є невід’ємними правилами в нашій праці.

Кожному новонародженому проводять поглиблений неонатальний скринінг, включаючи УЗ-дослідження, аналіз крові та скринінг на вроджені захворювання. Висококваліфікований персонал допомагає породіллі стати щасливою матір’ю та навчитись основним правилам грудного вигодовування та догляду за новонародженим. Палати післяпологового перебування 1-2-х місні, більшість з них з підвищеною комфортністю – вони мають індивідуальну санкімнату, телевізор, холодильник та мікрохвильову піч. Допомагати породіллі у догляді за новонародженим цілодобово можуть члени родини або близькі.

Чекаємо на вас!

фото акфиз2 1 фото акфиз2 2 фото акфиз2 3

Консультативна поліклініка

фото зав

Пономаренко Інна Анатоліївна
завідуюча відділенням
лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Консультативна поліклініка є структурним підрозділом КНП «МПЦ» ХМР та розташована на 2-ому поверсі акушерського корпусу Комунального некомерційного підприємства «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради.

Потужність консультативної поліклініки - 300 відвідувань в день. Очолює консультативну поліклініку лікар акушер-гінеколог вищої категорії Пономаренко Інна Анатоліївна, стаж за фахом 21 рік.

Лікарі консультативної поліклініки надають консультативну допомогу вагітним з 21 жіночої консультації м. Харкова з акушерською (звичайне невиношування, перинатальні втрати, передлежання плаценти) та тяжкою екстрагенітальною патологією (цукровий діабет, захворювання щитовидної залози з порушенням функції, розсіяний склероз, тромбоемболічні ускладнення, тромбофілії, вади серця та інші), лікувально-діагностичну допомогу гінекологічним хворим та породіллям. Проводять диспансеризацію вагітних високого ризику перинатальних, акушерських, екстрагенітальних ускладнень. Щорічно в середньому на облік приймаються біля 800 вагітних. З інших жіночих консультацій м. Харкова щорічні консультується 2,5 - 3 тис. вагітних.

В структурі консультативної поліклініки є кабінети прийома гінекологічних хворих та вагітних жінок, кабінети спеціалізованого прийому, кабінети суміжних спеціалістів, маніпуляційний та стоматологічний кабінети, денний стаціонар, кабінет завідувачки та старшої акушерки.

Диспансерний нагляд та консультування вагітних здійснюють 9 лікарів акушерів-гінекологів:

- Бистрицька Лілія Яківна - лікар акушер-гінеколог вищої категорії, стаж роботи – 40 років;
- Зіневич Євген Михайлович - лікар акушер-гінеколог вищої категорії, стаж роботи – 40 років;
- Нікітін Михайло Дмитрович. - лікар акушер-гінеколог вищої категорії, стаж роботи – 33 роки;
- Руденко Євгенія Дмитрівна - лікар акушер-гінеколог вищої категорії, стаж роботи – 32 роки;
- Цехмістрова Людмила Віталіївна. - лікар акушер-гінеколог вищої категорії, стаж роботи – 21 рік;
- Цокур Марія Анатоліївна - лікар акушер-гінеколог першої категорії, стаж роботи – 16 років;
- Салтанова Наталія Олександрівна - лікар акушер-гінеколог першої категорії, стаж роботи -16 років;
- Сергеєва Наталія Валеріївна - лікар акушер-гінеколог першої категорії, стаж роботи – 15 років;
- Мурзаєва Ірина Ігорівна - лікар акушер-гінеколог першої категорії, стаж роботи – 34 роки.

фото КП 1 фото КП 2 фото КП 3
Читати далі

Клініко-діагностична лабораторія

фото зав

Полторацька Інна Вікторівна
завідуюча відділенням
лікар-лаборант вищої категорії

Клініко-діагностична лабораторія акушерського стаціонара – є структурним підрозділом КНП «Міський перинатальний центр » Харківської міської ради, який займає ключову роль у наданні медичних послу мешканцям міста Хакрів.. Лабораторія періодично атестується органами державного метрологічного контролю, має відповідні сертифікати та укомплектована  необхідним обладнанням та апаратурою.

Завідувач клініко-діагностичної лабораторії – Полторацька Інна Вікторівна, лікар-лаборант вищої категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 28 років, очолює колектив протягом 11 років.

фото кдл 1 фото кдл 2 фото кдл 3
Читати далі

Відділення новонароджених

фото зав

Краснова Тетяна Юріївна
завідуюча відділенням неонатального догляду та лікування недоношених дітей
лікар-педіатр-неонатолог вищої категорії

Відділення новонароджених Харківського міського перинатального центру функціонує з 1984 року у складі 4 пологового будинку, МКПБзНС, ХМПЦ, КНП МПЦ ХМР.

У відділенні працюють 8 лікарів- неонатологів: 4 лікаря висшої кваліфікаційної категорії- Краснова Т.Ю., Федоренко Н.М., Сороколат В.М., Ільїна Т., 3 лікаря – Кузенкова Г.А., Капустник Ю. А., і Токранова А.С. мають другу кваліфікаційну категорію та Салтовська С.О. – лікар- спеціаліст у зв`язку з недостатнім стажем; також у відділенні працюють 43 медичні сестри.

Кожен лікар відділення володіє усіма необхідними навичками надання невідкладної та реанімаційної допомоги у пологових залах та операційних, а також знаннями та уміннями щодо ведення новонароджених на сумісному перебуванні, враховуючи усі можливі порушення неонатальної адаптації.

Усі лікарі та медичні сестри відділення удосконалюють свої знання на тематичних та предатестаційних курсах на кафедрі неонатології ХМАПО та кафедрі дитячих інфекційних захворювань ХМАПО.

Щорічно лікарі відділення з метою самонавчання відвідують різні конференції, науково- практичні семінари, конгреси: конгрес «Профилактика Антиейджинг Украина», Вакцинний саміт, Регіональний науково-практичний семінар: «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра». Тема: «Сучасна діагностика, лікування та профілактика поширених інфекційних хвороб дитячого віку» ; Науково-практичний семінар: «Уніфікований протокол та научний консесус по питанням ентерального харчування недоношених новонароджених»; Міжрегіональний симпозіум: «Актуальні питання дитячої хірургії: Досвід, реалії, погляд у майбутнє»; Регіональний конгрес: «Людина та ліки»- Україна; Науково- практична конференція у форматі телемоста: «Сучасні шляхи подолання антибіотикорезистентності в практиці сімейного лікаря та педіатра»; Конгрес неонатологів Українї з міжнародною участю «Актуальні питання неонатології», м. Київ ; Польско-українска конференція «Актуальні питання неонатології», м. Львів; Українсько-Американска науково-практична конференція «Актуальні питання виходжування глубоконедоношених новонароджених», м. Львів; Всеукраїнска науково-практична конференція «Актуальні питання респіраторної патології у дітей», м.Київ.

фото акфиз2 1 фото акфиз2 2
Читати далі
Закрити