Відділення раннього терміну вагітності та медицини плода.

Відділення раннього терміну вагітності і медицини плода з 1 лютого 2017 року організовано на 30 ліжок на підставі наказу Департаменту охорони здоров’я №543 від 08.11.2016. «Про оптимізацію структури ліжкового фонду КЗОЗ« ХГПЦ », і наказу № 68 від 31.01.2017« Про Відкриття відділення раннього терміну вагітності (22 – 28 тіжнів) та медицини плода ». Відділення розташоване на 3 поверсі акушерського корпусу і є структурним підрозділом Харківського міського перинатального центру.

ЗАВДАННЯ ВІДДІЛЕННЯ:

• надання вагітним кваліфікаційної стаціонарної лікувально-діагностичної допомоги згідно з «нормативами надання стаціонарної акушерської, гінекологічної і неонатологічної допомоги»;

• лікування вагітних з істміко- цервікальної недостатністю (за допомогою хірургічної корекції і корекції песарії)

• впровадження в практику сучасних методів профілактики, діагностики та лікування ускладнень вагітності; • забезпечення заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;

• організація та забезпечення спеціалізованої консультативної допомоги пацієнтам відділення;

• вдосконалення організаційних форм надання медичної допомоги вагітним;

• вивчення і впровадження сучасних методів діагностики і лікування ускладнень вагітності, досвіду кращих лікувальних установ по впровадженню сучасних технологій надання медичної допомоги;

• аналіз показників роботи відділення, якість надання акушерської допомоги вагітним, розробка заходів щодо її поліпшення;

• ведення відповідних обліково-звітних форм та статичної документації, подання у встановлені терміни інформації про діяльність відділення;

• забезпечення підвищення кваліфікації медперсоналу в установлені строки;

• організація та проведення заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку медперсоналу, дотримання санітарно-протиепідеміологічного режиму, правил техніки безпеки на робочих місцях;

• організація та проведення санітарно-освітньої роботи серед вагітних з питань заощадження і зміцнення репродуктивного здоров’я, профілактики ускладнень вагітності та пологів, профілактики СНІДу, планування сім’ї та ін .;

Основна частина вагітних м.Харкова концентруються в відділенні, згідно з наказом № 726 МОЗ України «Про удосконалення медичної допомоги матерям і новонародженим в перинатальних центрах», наказом № 291 ГУОЗ ХОДА «Про затвердження Концепції регіоналізації перинатальної допомоги в Харківському регіоні та маршрутів пацієнтів між установами перинатальної допомоги III рівня »і наказом № 419 ДОЗ Харківської міської ради« Про організацію перинатальної допомоги в м.Харкові ».