Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства

ДО УВАГИ ВІДВІДУВАЧІВ!

Адміністрація КНП «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради нагадує, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 121 від 19.03.2014 року та «ПОРЯДКУ надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та компенсації вартості медичних послуг і лікарських засобів, наданих іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України», іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово проживають або перебувають на території України, медична допомога надається на платній основі, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України.

Вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства, визначається закладом охорони здоров’я, який її надав, у встановленому МОЗ порядку.

Оплата вартості медичної допомоги, наданої іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, може здійснюватися у безготівковій або готівковій формі в національній валюті.

У разі коли надання медичних послуг і лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги, оплачується за рахунок коштів державного бюджету за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програмою медичних гарантій), іноземці або особи без громадянства зобов’язані компенсувати державі їх повну вартість відповідно до закону.

Компенсація повної вартості наданих медичних послуг і лікарських засобів здійснюється шляхом перерахування іноземцем або особою без громадянства, надавачу медичних послуг повної вартості наданих такій особі медичних послуг і лікарських засобів.

Надавач медичних послуг зобов’язаний надати іноземцю або особі без громадянства рахунок із зазначенням суми, яка підлягає компенсації та які зобов’язані оплатити таку суму компенсації за рахунком до виїзду за межі території України.

У разі несплати іноземцем зазначеної суми за надані медичні послуги і лікарські засоби, пов’язані з наданням медичної допомоги, не пізніше ніж наступного дня після надання таких медичних послуг надавач медичних послуг зобов’язаний повідомити Адміністрацію Держприкордонслужби для вжиття заходів щодо забезпечення компенсації такими особами повної вартості наданих медичних послуг і лікарських засобів.

У разі укладення іноземцем або особою без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, із страховиком-резидентом договору страхування (поліса, свідоцтва, сертифіката), що гарантує оплату вартості медичної допомоги (далі – договір страхування), оплата зазначеної вартості здійснюється страховиком-резидентом шляхом перерахування коштів закладу охорони здоров’я, який надав медичну допомогу, за умови пред’явлення документа для оплати.