Кафедра неонатології ХМАПО

Кафедра неонатології заснована в 1978 році ректором  Харківської медичної академії післядипломної освіти, професором М. І. Хвисюком – видатним вченим, талановитим керівником та організатором. Перший завідувач кафедри – професор Ліхачова А.С. З 2001р. кафедру очолює Клименко Тетяна Михайлівна-  професор, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, експерт МОЗ України за фахом «Неонатологія». Член мультидисциплінарної  робочої групи МОЗ України по утворенню стандартів  та протоколів за напрямом  «Неонатологія», «Акушерство та гінекологія». Лікар-неонатолог вищої категорії, консультант неонатологічних відділень Харківського міського перинатального центру. Експерт  ВООЗ з переатестації «Лікарень доброзичливих до дитини». Член Правління Асоціації неонатологів України, голова правління громадського об’єднання «Асоціація неонатологів м. Харкова та Харківській області.

Кафедра неонатології це організаційно-методичний центр по вихованню висококваліфікованих кадрів, який послідовно розвиває неонатальну службу в регіоні, розробляє та впроваджує сучасні алгоритми і стандарти виходжування та надання медичної допомоги новонародженим в Україні 

Штат кафедри: к.м.н. доц. Сердцева О.А.; к.м.н., доц. Сандуляк Т.В.; к.м.н., доц. Закревський А.М.; к.м.н., доц. Карапетян О.Ю.

Кафедра готуе висококваліфікованих неонатологів на підставі створеної моделі фахівця–неонатолога. Викладачі розроблюють та впроваджують методики формування  клінічного мислення, засвоєння практичних навичок та вмінь, виконують  лікувально-консультативну та наукову роботу.

Кафедра неонатології проводить цикли  спеціалізації та інтернатури. Педагогами кафедри розроблені та впроваджені в навчальний процес оригінальні цикли ТУ для неонатологів; акушерів-гінекологів; педіатрів; анестезіологів; лікарів загальної практики-сімейної медицини; лікарів  екстреної  і невідкладної медичної допомоги; лікарів педіатричного профілю (дитячих анестезіологів, неврологів, хірургів, кардіологів, пульмонологів, ендокринологів, нефрологів, гастроентерологів, імунологів, та інш.); лікарів УЗД, головних лікарів перинатальних центрів та пологових будинків, дитячих поліклінік та обласних і міських лікарень, що мають відділення для новонароджених, районних та обласних спеціалістів,  керівників інтернів:

– «Невідкладна допомога Щойно НАРОДЖЕНІЙ ДИТИНІ»

– «НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ В НЕОНАТОЛОГІЇ»

– «КАТАМНЕСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА ДІТЕЙ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ ПЕРЕДЧАСНО»

– «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВЕДЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПАТОЛОГІЄЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ»

– «ВИХОДЖУВАННЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ  ДІТЕЙ»

–  «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ  ТА  ЛІКУВАННЯ В НЕОНАТОЛОГІЇ»

–  «Невідкладна допомога новонародженим в закладах родопомочі»

– «ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ ТА ІННОВАЦІЇ ВЕДЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ»

– «СТАНДАРТИ ВЕДЕННЯ новонароджених З ПЕРИНАТАЛЬНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ»

– «ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ І ПАТОЛОГІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ»

– «УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА В НЕОНАТОЛОГІЇ»

– «ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНОВ ДИХАННЯ  У НОВОНАРОДЖЕНИХ»   

– «ОРГАНІЗВЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ НЕОНАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗИ»

Щорічно на кафедрі навчаються 350-400 курсантів. В навчальному процесі використовуються інноваційні методи засвоєння знань та вмінь, акцент робиться на формування клінічного мислення при розборі хворих з перинатальною патологіею, інтерактивне дистанційне навчання, є змога використання навчальних посібників для самостійної роботі і бути присутнім при телемедичних консультаціях, клініко-анатомічних конференціях та конференціях з аналізу діяльності неонатальних відділень. Чотири рази на рік кафедрою проводяться регіональні семінари “Харківська школа неонатології”, де принциповою позицією є відображення інтеграції усіх досягнень перинатальної медицини у розвитку неонатології.

В Тренінговому центрі симуляційного навчання, що створений   в 2006 році на кафедрі, проводиться відпрацювання практичних навичок з надання реанімаційної допомоги новонародженим у пологовому залі, респіраторної терапії новонароджених (неінвазійної СРАР, традиційна ШВЛ, ВЧО ШВЛ), програм з засвоєння менеджменту виходжування передчасно народжених новонароджених та навички підтримки  грудного вигодовування, використовують комп’ютерні  програми  оцінки даних  досліджень холтеровського моніторингу, ЕХОКГ, ЕКГ; розрахунку інфузійної терапії та парентерального  харчування; гемограм та імунограм; рентген і УЗД-методики з допплерографіею кровотоку;  комп’ютерне ЕЕГ- картування та  моніторинг ефективності терапії уражень ЦНС у новонароджених різного строку гестації.  

Клінічною базою кафедри є Харківський міський перинатальний центр, головний лікар – заслужений лікар України Коровай С.М.  Співробітники кафедри надають щоденну планову та ургентну консультативну допомогу. Педагоги беруть активну участь в роботі координаційних нарад Департаменту ОЗ Харківської області та м.  з виявленням резервів покращення якості антенатальної охорони плоду, медичної допомоги матерям і дітям.

Кафедра неонатології є визнаною вітчизняною науковою школою. Основними напрямками наукових досліджень є вивчення клініко-імунологічних особливостей внутрішньоутробних інфекцій та некротизуючого ентероколіту у новонароджених; нейроендокринної та метаболічної  компенсації   при асфіксії і пологових травмах; клініко-інструментальних детермінант мозкової і серцевої гемодинаміки у новонароджених з тяжкими перинатальними церебральними порушеннями та бронхолегеневої дисплазії; добовий моніторинг ЕКГ та серцевого ритму; реабілітації та катамнестичного  спостереження  

новонароджених з низькою та екстремально низькою масою тіла. На кафедрі неонатології обгрунтовуються нові перспективні наукові напрями, активно втілюються новітні технології  менеджменту новонароджених з РДС та внутрішньоутробними пневмоніямі, ранньої діагностики порушень головного мозку у новонароджених в критичних станах та судомах – електроенцефалографічне картування, відео-ЕЕГ-моніторінг; діагностичні и прогностичні критерії   раннього неонатального сепсису – TREM та інш..  Наукові розробки – більш  25 деклараційних патентів   впроваджено  в роботу лікувальних закладів  міста Харкова, Харківської  області та України.

Співробітники кафедри щиро обмінюються досвідом з зарубіжними фахівцями, презентують  вітчизняні  наукові   досягнення з неонатології та перинатології на міжнародних форумах.     З 2001 року під  керівництвом  проф. Клименко Т.М. захищено 13 дисертаційних робіт (4 докторських і 9 кандидатських).  Проф. Клименко Т.М    є  членом Спеціалізованої Вченої Ради за фахом педіатрія при ХМАПО, науковим консультантом з неонатології в журналі «Неонатологія, дитяча хірургія та перинатологія».

Робота кафедри неонатології ХМАПО це значний внесок в розвиток неонатології як галузі медицини на рівні держави. Напрямок  визначається пріоритетним тому, що рівень перинатальної смертності та дитячої захворюваності залишається  високим в Україні, порівняно з іншими країнами. Розв’язування цієї проблеми на фоні негативній тенденції в демографічних процесах в Україні  крім медичного має й особливе соціальне значення. Концепція розвитку охорони здоров’я України потребує більш гнучкої та мобільної системи підготовки спеціалістів і кафедра неонатології ХМАПО забезпечує  безперервне підвищення кваліфікації на високому рівні.

Запрошуємо к нам на навчання!

Інформацію щодо переліку документів та порядку зарахування до циклу  Ви    знайдете на сайті ХМАПО (61176, м. Харків, вул. Амосова, 58) за посиланням: http://med.edu.ua/ukr/category/studies_in_academy/training.html

За будь-якими питаннями звертайтесь на кафедру неонатології ХМАПО : Тел. (057)710-12-13

Завідуюча кафедрою д.м.н., професор Клименко Тетяна Михайлівна (+38 067 570 35 25   )