Клініко-діагностична лабораторія акушерського стаціонара

Клініко-діагностична лабораторія акушерського стаціонара – є структурним підрозділом  КНП «Міський перинатальний центр » Харківської міської ради, який займає ключову роль у наданні медичних послу мешканцям міста Хакрів.. Лабораторія періодично атестується органами державного метрологічного контролю, має відповідні сертифікати та укомплектована  необхідним обладнанням та апаратурою.
Завідувач клініко-діагностичної лабораторії – Полторацька Інна Вікторівна, лікар-лаборант вищої категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 28 років, очолює колектив протягом 11 років.
У  штаті  КДЛ працюють  4 лікарі-лаборанти, 1 біолог  та 9 фельдшерів-лаборантів:
Юзовицька Олена Миколаївна    –  лікар-лаборант вищої категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 29 років,
Капцова Олена Миколаївна – лікар-лаборант першої категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 27 років,
Ващенко Ірина Юріївна  – лікар-лаборант спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 6 років,
Сидоренко  Ірина .Володимирівна –   біолог другої категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 10 років,
Білодід Людмила Муратівна  – фельдшер -лаборант вищої категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 36 років,
Стадник Олена Петрівна –  фельдшер -лаборант вищої категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 28 років,
Бельченко  Олександра Володимирівна –  фельдшер -лаборант першої  категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 11 років,
Марусіч Маргарита Вікторівна фельдшер -лаборант вищої категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 21 років,
Рахно  Олена Миколаївна – фельдшер -лаборант  першої   категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 13 років,
Кожухар Олена Олександрівна –  фельдшер -лаборант  першої   категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 16 років,
Степанова Тетяна Володимирівна –  фельдшер -лаборант вищої категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 23 років,
Труфанова  Олена Олександрівна –  фельдшер -лаборант вищої  категорії з клінічної лабораторної діагностики, стаж роботи за фахом 16 років,
Бурда Олеся Анатоліївна –  фельдшер -лаборант , стаж роботи за фахом 11 років,
Забезпечення необхідної якості робіт , які виконуються  лабораторією, здійснюються за допомогою системи якості  ,             що регламентується      ” Настановою щодо якості” , яка розроблена з урахуванням  рекомендацій ДСТУ   ISO 15189:2012 ” Медичні лабораторії . Вимоги до якості та компетентності.”  В середньому за добу  у клініко-діагностичній лабораторії виконується до 800-1000 досліджень.
Графік роботи клініко-діагностичної лабораторії акушерського стаціонара 
Кабінет № 40 –  вікно (5  поверх) – прийом аналізів сечі, випорожнень  :    понеділок – субота   з 8.00 до 9.00.
Кабінет № 40 (5 поверх) – прийом аналізів  крові на глюкозу, клінічний аналіз крові,  : понеділок – субота   з 8.00 до 9.00.
Кабінет № 1 (2 поверх) –  прийом аналізів крові  венозної  для біохімічних досліджень     :понеділок – субота з 8.00 до 9.00.
Кабінет № 40 (5 поверх) –  черговий фельдшер-лаборант: – цілодобово
телефон лабораторіі – ( 057)  710 45 70
Клініко-діагностична  лабораторія   здійснює лабораторні дослідження проб біологічного матеріалу відповідно до вимог лікувалтно – діагностичного процесу , сучасних вимог до проведення лабораторних досліджень. 
Перелік  досліджень КДЛ акушерського стаціонару    КНП ” МПЦ” ХМР     2019 р.
І. Клініко-хімічні дослідження
 Клінічний аналіз  сечі 
 Аналіз  сечі по Земницькому 
Підрахунок кількості формених елементів  по Нечипоренко
1.2. Дослідження екссудатів і транссудатів, пунктатів
1.3. Дослідження сечостатевих органів
Ступінь чистоти піхви
Сперматограма
ІІ Гематологічні дослідження
Визначення гемоглобіну крові
Підрахунок еритроцитів у крові
Визначення гематокрита
Розрахункові показники: розрахунок середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах, середнього обсягу еритроцитів
Підрахунок тромбоцитів
Визначення швидкості зсідання еритроцитів
Підрахунок лейкоцитів
Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові
ІV. Біохімічні дослідження
Біохімічний  аналізатор Biosystems  ВТS-350
Визначення загального білка в сироватці крові
Визначення альбуміну в сироватці крові
Визначення сечовини в сироватці крові
Визначення креатиніна в сироватці крові
Визначення глюкози в сироватці крові і сечі
Визначення загального білірубіна в сироватці крові
Визначення прямого білірубіна в сироватці крові
Визначення активності АсАТ у сироватці крові
Визначення активності АлАТ у сироватці крові
Визначення лактату у сироватці крові
V. Показники сиситеми гемостазу
Визначення активованого часу рекальцифікації плазми АВР / АПТВ
Визначення протромбинового часу/ сек.
Визначення протромбинового часу по КВІКУ
Визначення протромбинового часу  %
Визначення кількості фібриногену в плазмі крові
Визначення продуктів деградації фібрину
Визначення часу згортання цільної крові (капілярної)
Розчинні комплекси фібрінмономера
D-дімери
МНО – міжнародне нормалізоване відношення 
VI. Імунологічні дослідження
Визначення груп крові за системою АВО тест-реагентами 
Визначення ізоаглютининів α і β з допомогою стандартних еритроцитів
Визначення резус-фактора Rh0(D)
Визначення наявності резус факторів Rh0  D/ D(VІ)
Резусні антитіла повної форми 
Резусні антитіла не повної форми 
Визначення титру резусних антитіл повної форми 
Визначення титру резусних антитіл не повної форми 
Групові антитіла  повної форми 
Групові антитіла  не повної форми 
Прямий атиглобулиновмй тест
СРБ. С-реактивний білок
Іммуновизначення з посиленою хемілюмінісценциєю-  метод  ECLIA   (enhanced chemiluminescent smmunoassay)
Визначення хоріонічного гонадотропіна
Визначення прокальцитоніна в сироватці крові
6.1.2.Іммуновизначення з посиленою хемілюмінісценциєю- метод ECLIA (enhanced chemiluminescent smmunoassay) гормональні дослідження
Визначення хоріонічного гонадотропіна
Визначення естрадіолу в сироватці крові
Визначення прогестерона в сироватці крові
Визначення тестостерону в сироватці крові
Визначення фоликулостимулюючого гормону в сироватці крові
Визначення лютеотропного гормону в сироватці крові
Визначення кортизола в сироватці крові
Визначення пролактина в сироватці крові
Визначення РЭА в сироватці крові
Визначення СЕА-125 в сироватці крові
Визначення ТТГ в сироватці крові
Визначення Т-3 в сироватці крові
Визначення Т-4 в сироватці крові
Визначення FТ-3 в сироватці крові
Визначення FТ-4 в сироватці крові
Визначення АТ к ТПО в сироватці крові
Визначення прокальцитоніна в сироватці крові
6.2. Імунологічні дослідження інфекційних хвороб.
Визначення антигенів вірусу гепатиту В
Визначення антитіл до антигену вірусу гепатиту С
Визначення антитіл до антигену ВІЧ/ СНІД
Токсоплазма   IgМ
Токсоплазма   IgG
ЦМВ   IgМ
ЦМВ   IgG
ВПГ 1 типа   IgG
ВПГ 2 типа   IgG
Вирус червонички     IgМ
Вирус червонички   IgG
VII. Паразитологічні дослідження
Мікроскопічне дослідження зіскрібків з периональных складок на наявність    яєць гостриць за допомогою липкої плівки
Мікроскопічне дослідження на наявність гельмінтів – яєць  та личинок глистів, протозойних цист та ооцист Виявлення яєць гостриць за допомогою одноразових концентраторів PARASEP