Про нас

Комунальне некомерційне підприємство «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради є найпотужнішим в Харківському регіоні з надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, у тому числі при передчасних пологах та невиношуванні вагітності, а також при наданні медичної допомоги недоношеним новонародженим з екстремально низькою масою тіла.

Протягом 20 років цей заклад охорони здоров’я фактично функціонує як модель перинатального КНП «МПЦ» ХМР розташований за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264 та був створений шляхом об’єднання у 1999 р. двох установ охорони здоров’я: міського пологового будинку № 4 та міської дитячої неонатологічної лікарні № 6.

центру.

Завдяки сприянню Адміністрації Президента України, на підставі відповідного дозволу міністерства охорони здоров’я України з жовтня 2011 р. відбулося офіційне повернення статусу перинатального центру та перейменування комунального закладу охорони здорованя «Харківський міський пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром» в комунальний заклад охорони здоров’я «Харківський міський перинатальний центр» у відповідності до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 17.08.2011 р.

У теперішній час комунальне некомерційне підприємство «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради є сучасною моделлю реалізації завдань Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони здоров’я материнства та дитинства». В ньому працює понад 800 працівників, в тому числі 120 лікарів.

Протягом року в нашому закладі проводяться близько 4000 пологів, при цьому понад 8% з них – передчасні. Також 2500 новонародженим надається реанімаційна, спеціалізована та консультативна медична допомога. Понад 50 000 жінок щорічно отримають консультативну акушерсько-гінекологічну допомогу в амбулаторних умовах.

В КНП «Міський перинатальний центр» ХМР створені належні умови для надання усіх видів медичної допомоги жінкам, починаючи з етапу планування сім’ї  до пологів. При цьому, пацієнтки цього закладу мають можливість отримати медичну допомогу з питань укріплення та збереження репродуктивного здоров’я, якісного спостереження їх під час вагітності, охорони антенатального розвитку плоду та ведення пологів за сучасними перинатальними и технологіями. Особлива увага приділяється жінкам з високим перинатальним ризиком та з тяжкою екстрагенітальної патологією.  З урахуванням того, що наш заклад розташований на території медичного містечка, де також розміщені клініки з надання кардіологічної, неврологічної, нейрохірургічної, травматологічної, хірургічної допомоги, пацієнтки мають можливість отримати своєчасну висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу.

У закладі створені умови щодо надання інтенсивної допомоги хворим та недоношеним новонародженим, виходжування глибоко недоношених новонароджених, оперативне лікування дітей з вродженими вадами серця, патологією центральної нервової системи, порушення зору та слуху з використанням сучасних технологій та високотехнологічного обладнання. Організовано спеціальний підрозділ для моніторингу за станом здоров’я глибоко недоношених новонароджених протягом перших 3-х років життя шляхом проведення консультування та додаткового обстеження.

У 2004 році КНП«Міський перинатальний центр» ХМР присвоєно звання «Лікарня доброзичлива до дитини», у 2007 році – «Найкращий медичний заклад України», у 2009 році – «Заклад якісної медичної допомоги». 

Комунальне некомерційне підприємство «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради протягом 5-ти років є базовим тренінговим центром Міжнародного проекту «Здоров’я матері та дитини», приймає участь в усіх міжнародних, національних та регіональних проектах з питань перинатальної допомоги.

Ліжковий фонд нашого закладу складає 365 ліжок: 240 ліжок акушерсько-гінекологічного профілю та 125 ліжок для новонароджених.

У складі КНП «Міський перинатальний центр» ХМР функціонує консультативна поліклініка для жінок та вагітних високої групи ризику по невиношуванню вагітності, екстрагенітальною патологією. Консультативна поліклініка має у своєму складі центр планування сім’ї, відділення пренатальної діагностики та центр соціально-психологічної допомоги жінкам та є організаційно-методичним центром для лікарів акушерів-гінекологів 19 жіночих консультацій м. Харкова. Також консультативна поліклініка у своєму складі має денний стаціонар на 30 ліжок.

В акушерсько-гінекологічному корпусі Комунальне некомерційне підприємство «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради функціонують:

 • відділення екстрагенітальної патології, де надається медична допомога жінкам з тяжкою екстрагенітальною патологією – на 30 ліжок;
 • відділення патології вагітності, де надається медична допомога жінкам з тяжкою акушерською патологією – на 35 ліжок;
 • відділення раннього терміну вагітності та медицини плоду – на 30 ліжок;
 • 15 індивідуальних пологових залів для ведення партнерських пологів за сучасними перинатальними технологіями з концепцією доброзичливого ставлення до матері та дитини, організацією умов проведення контакту «шкіра до шкіри» жінки та новонародженого з перших хвилин після пологів, підтримки грудного вигодовування, тощо;
 • палати сумісного перебування матері та дитини підвищеної комфортності з можливістю вільного відвідування родичами (акушерсько-фізіологічне відділення № 1 – на 45 ліжок, акушерсько-фізіологічне відділення № 2 – на 35 ліжок);
 • операційний блок на  5 операційних, в якому проводяться акушерські та гінекологічні операції, у тому числі з застосуванням сучасної апаратури «Vicing» з лапароскопічною стійкою «Karl Storz», виробництва Німеччина;
 • 2 гінекологічних відділення для надання консервативної та оперативної допомоги жінкам з гінекологічною патологією за новітніми технологіями (гінекологічне відділення № 1 – на 35 ліжок, гінекологічне відділення № 2 – 30 ліжок).

Комунальне некомерційне підприємство «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради має клініко-діагностичну лабораторію з клінічним, біохімічним та імунологічним відділом та відділом імуно-ферментного аналізу та ДНК-діагностики.

         В межах фінансування національної програми «Репродуктивне здоров’я  нації до 2015 року» придбано комплект обладнання для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції у форматі реального часу і електрохемілюмінісцентний аналізатор Cobas e 411, виробництва Японії. З 2008 року клініко-діагностична лабораторія закладу охорони здоров’я приймає участь у міжнародній програмі контролю якості PREVECAL з біохімічних досліджень, організатором якої є міжнародна компанія BioSystems (Іспанія).

         Відділення ультразвукової діагностики  оснащено сучасним обладнанням.         У відділеннях інтенсивної терапії неонатологічного стаціонару впроваджені методики неінвазивної та високочастотної вентиляції легенів, введення сурфактанту, з використанням сучасної апаратури, яка відповідає світовим стандартам. Завдяки цьому протягом останніх 3-х років рівень летальності серед новонароджених знизився в 3 рази, а показник виживання новонароджених з екстремально низькою масою тіла зріс до 75%.

         З 2008 року на базі комунального некомерційного підприємства «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради відкрито Міський центр діагностики та лікування ретинопатій, впроваджена діагностика порушень слуху у недоношених новонароджених з використання діагностичного апарату типу OtoRead, виробництва Данії.

         На протязі останніх 7-ми років впроваджені сучасні технології щодо бактеріологічного моніторингу у новонароджених з керованою антибіотикотерапією і можливістю отримання результату протягом 24 годин за допомогою інтерактивної мікробіологічної бази даних з аудитом.

         З 2009 року в перше професор клініки серця м. Києва Тодуров Б.М. провів на базі нашого закладу хірургічну корекцію гемо динамічно значимої відкритої артеріальної протоки у недоношеної дитини.

         КНП «Міський перинатальний центр» ХМР ефективно співпрацює з іншими закладами охорони здоров’я обласного і міського підпорядкування та є клінічною базою 8 кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти та Харківського національного медичного університету.

         За рівнем організації надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, станом матеріально-технічної бази, з урахуванням обсягів сучасних впроваджень з діагностики та лікування, а також приймаючи до уваги науковий супровід пацієнтів фахівцями профільних кафедр під час надання їм медичної допомоги – комунальне некомерційне підприємство «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради відповідає III рівню надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню.

Основним завданням перинатального центру є реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я жінок та дітей, що передбачає проведення на території обслуговування Центру заходів, спрямованих на забезпечення:

 • вагітних, роділь, породіль та новонароджених доступною, своєчасною та якісною спеціалізованою медичною допомогою;
 • керованості та безперервності, доступності, своєчасності та якості медичної допомоги;
 • спадковості дій лікувально-діагностичного процесу.

У зв’язку з цим основними напрямками діяльності МПЦ були:

 • удосконалення структури установи;
 • забезпечення системи фінансування закладу з різних джерел;
 • проведення ефективної підготовки й перепідготовки медичних кадрів;
 • впровадження державних соціальних нормативів надання медичної допомоги;
 • забезпечення високої якості, економічної ефективності та результативності спеціалізованої медичної допомоги, підвищення рівня задоволеності  населення;
 • забезпечення доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню міста;
 • впровадження новітніх медичних технологій у сфері надання допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та гінекологічним хворим;
 • впровадження клінічних протоколів, стандартів діагностики та лікування;
 • підвищення соціального статусу працівників МПЦ.

Таким чином, високий рівень атестації лікарів і середніх медичних працівників, залучення позабюджетних коштів до придбання нового обладнання, медикаментів, проведення поточних ремонтів, стабільні обсяги стаціонарної допомоги, що надаються в МПЦ, скорочення середнього ліжко-дня, значна кількість новітніх технологій діагностики й лікування та система контролю якості медичної допомоги забезпечує постійне підвищення рівня якості медичних послуг та належний рівень захисту прав пацієнтів.