Відділення патології вагітних

Відділення  патології вагітності є структурним підрозділом КНП «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради. Відділення існує з часу створення пологового будинку для надання спеціалізованої медичної допомоги вагітним жінкам, що мають  патологію.

У складі відділення працюють: зав. відділенням, чотири  лікарі ординатори, Вісім акушерок та щість молодших медичних сестер. Лікарі та медсестри відділення надають допомогу жінкам не лише при фізіологічній течії вагітності і пологів, але і при ускладненнях.

У відділення здійснюється госпіталізація вагітних високого ризику з міста Харкова і деяких районів Харківської області,а також з других регіонів України за бажанням жінок для обстеження, лікування і підготовки до розродження, надання хірургічної допомоги при акушерській патології.

Відділення розраховане на 35 ліжок. Діяльність відділення регламентується наказами МОЗ України та наказами ДОЗ Харківської міської ради.

Основні завдання відділення  патології вагітності:
– Зниження материнської і перинатальної захворюваності і смертності за рахунок адекватного своєчасного обстеження, лікування і розродження вагітних із застосуванням сучасних технологій.
– Надання цілодобової висококваліфікованої, спеціалізованої допомоги вагітним жінкам.
– Госпіталізація і динамічне спостереження вагітних з  патологією  вагітності.
– Профілактика, діагностика і лікування ускладнень вагітності, а також інших супутніх захворювань.
– Забезпечення профілактики рецидивів захворювань і ряду ускладнень вагітності.
– Підготовка вагітних до пологів, до природного грудного вигодовування.
– Ведення облікової і звітної документації і надання звітів про діяльність, що стосується здійснення акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам в період вагітності в установленому порядку.

Функції відділення:
1) Надання цілодобової діагностичної, лікувальної допомоги переважно найбільш важкому контингенту вагітних жінок, забезпечення своєчасного надання їм спеціалізованої медичної допомоги при виявленні ускладнень.
2) Організація і забезпечення у відділенні режиму і якості лікувльно-діагностичного процесу на основі затверджених клінічних протоколів і стандартів медичної допомоги.
3) Використання і впровадження в діяльність відділення сучасних медичних технологій профілактики, діагностики і лікування, спрямованих на зниження материнської і перинатальної захворюваності і смертності.
4) Забезпечення медико-психологічної і соціально-правової підтримки вагітним жінкам.
5) Організація і проведення санітарно-просвітницької діяльності серед пацієнток відділення, пропаганда здорового материнства і дитинства (питання фізіології вагітності, розвитку плоду і новонародженого, режиму післяпологового періоду, функції лактації та ін.), поширення знань в області громадської і особистої гігієни, з урахуванням особливостей організму жінки.
7) Участь в статистичному моніторингу і аналізі материнської, перинатальної, дитячої смертності.

Основні напрями роботи відділення:
– Надання спеціалізованої медичної допомоги вагітним з патологією вагітності:
У відділенні здійснюється:
– ведення вагітності, ускладненої загрозою переривання
– ведення вагітності у пацієнток з преекслампсією різної міри вираженості
– ведення вагітності і підготовка до пологів при Rh – і ABO -сенсибилизации
– ведення багатоплідної вагітності
– ведення вагітності, що настала після екстракорпорального запліднення
– ведення вагітності за наявності рубця на матці після операції кесарева розтина або консервативної міомектомії
– ведення вагітності при патології прикріплення плаценти
– ведення вагітності при неправильному положенні плоду
– ведення вагітності при внутрішньоутробній затримці розвитку плоду, плацентарній дисфункції, мало- і багатоводді
– ведення вагітності при дистресу плоду різного генезу
– ведення вагітності з міомою матки
– обстеження вагітної, внутрішньоутробного стану плоду з використанням сучасних методів діагностики
– діагностика аномалій розвитку плоду
– розробляються плани ведення пологів залежно від акушерської ситуації
– проводиться підготовка і планове розродження шляхом операції кесарева розтина
– комплексне обстеження із залученням фахівців-консультантів (невролога, терапевта, кардіолога, ендокринолога, анестезіолога).


Відділення оснащене сучасним устаткуванням, що дозволяє своєчасно діагностувати такі захворювання плоду, як дистрес, внутрішньоутробна затримка зростання плоду, вроджені аномалії розвитку. У відділенні широко застосовуються інструментальні методи діагностики – допплерометрія, кардіотокографія, УЗД. Фахівцями відділення щодня проводяться операції кесарева розтина у пацієнток з важкою акушерською  патологією як в плановому, так і в екстреному порядку.

У відділенні є апарат КТГ, що дозволяє здійснювати спостереження за станом внутріутробного плоду при синдромі затримки розвитку плоду, плацентарної дисфункції. Обстеження у відділенні проводиться сучасними методами: ультразвукова діагностика, кардіотокографія, клініко-лабораторне обстеження, обстеження на гормони, інфекції, які передаються статєвим шляхом.
Вагітні у відділенні знаходяться в комфортабельних 1-на і 4-х місцевих палатах, оснащених телевізорами, душовими кабінами і туалетами.

Усі вагітні з патологією у терміні пологів а також з складною акушерською патологією у різні терміни вагітності мають бути представлені на консиліумі провідних фахівців Центру на чолі з головним лікарем та консультантами кафедри ХМАПО.У разі виникнення ситуацій, що вимагають консультації фахівцями, що не входить до складу Центру, ми запрошуємо лікарів з інших лікувальних установ. Це дозволяє нам вести вагітність у пацієнток з будь-якою  патологією в умовах Перинатального центру. Усі лікарі відділення мають високий професіоналізм і мають вищу і першу кваліфікаційні категорії.