Відділення недоношених новонароджених

  Вiддiлення недоношених новонароджених є структурним пiдроздiлом лiкувально-профiлактичного закладу КНП «МПЦ»ХМР . Робота вiддiлення пiдпорядкована та базується на пiдставi наказiв МОЗ України,обласного та мiсцевого Департаментiв управлiння охорони здоров”я,розпоряджень СЄС та нормативних документiв головного лiкаря КНП «МПЦ»ХМР.

Вiддiлення функцiонує з 1995 року, як другий етап виходжування  недоношених дiтей. Розраховане на 45 лiжок. Вiддiлення  має всі підрозділи для надання медичної  допомоги і умови виходжування    недоношених  новонароджених, і забеспечене необхідною кількістю апаратури,ліків для надання невідкладної допомоги  і  створені умови тривалого  перебування дитини з батьками . До вiддiлення поступають дiти з iнших пологових будинкiв,лікарень міста та інших регіонів України, вiддiлень iнтенсивної терапiї новонароджених,якi народилися передчасно,в термнii гестацiї бiльше 22 тижднiв та вагою при народженнi  бiльше 500 грамiв, та  дiти на плановий огляд фахiвців , обстеження,курс реабілітації.

  Вдосконалення сучасних методів виходжування дозволило значно збiльшити виживання недоношених дiтей,що в свою чергу призвело до зростання питомої ваги захворювань,які   є специфічними для дітей, народжених раніше терміну. Вiддiлення забезпечує сумісне  перебування дітей з батьками, широко використовується метод «Кенгуру».Розроблені сучасні методи діагностики. З 02.11.2009 року працює «Міський  центр діагностики та лікування  ретинопатії», з 29.05.2008 року впроваджена сурдодіагностика, консервативне та хірургічне лікування Відкритої артеріальної протоки, діагностика септичних процесів, мінімізовані «агресивні» маніпуляційні процедури, удосконалене лікування інфекційних і метаболічних процесів, лікування бронхолегеневої дисплазіїї та інших станів недоношених дiтей. Надається консультативна допомога дітям  співробітниками кафедр неонатології,неврології,генетики та інших.

Щорічно у вiддiленні недоношених новонароджених лікується  більше 350  передчасно народжених дітей .